Hammer skole

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget - HAMMER SKOLE 2014/2015

Representanter for: Periode   Vara
Foreldrerådet 2014/2015, 2015/2016    
  2013/2014,2014/2015 Anette Berntsen Kjell Aage Halvorsen
Elevrådet 2014/2015 Andrea G. Torgersen  
  2014/2015 Jeremy Amani  
Underv.personalet  2014/2015, 2015/2016 Are Sanne Helgesen Are F. Førsund
  2014/2015, 2015/2016 Kim R. Olsen Åse Prøis
Øvrige ansatte 2014/2015, 2015/2016 Rosemary S. Nyberget Unn Eva Skybak
Kommunen   Inger Betzy Torp Stig Tangerud
    Mette Karin Nordeng  
Skolemiljøutvalg I tillegg til medlemmene i det ordinære driftsstyret møter:    
Foreldrerådet 2014/2015, 2015/2016    
Elevrådet 2014/2015